آخرین اخبار
» رمضانپور،مازندمجلس،يوسف نژاد،
  • مدیر پژوهشگاه مطالعات راهبردی تمدن شهرهای دانش‌بنیان؛
    واکاوی رویکرد مردم در انتخابات ادوار مجلس/ مجلس جای حضور اشخاص حداقلی نیست
  • اختصاصی مازندمجلس: پس از شروع توسعه سیاسی ایجاد شده در دوره اصلاحات و همزمان با رشد آگاهی مردم، شاهد ظهور دور دوم و رویکرد دوم در انتخابات مجلس با ویژگی‌هایی همچون قانون‌گذاری، نظارت بر اجرای قانون، رای حزبی و جریانی و فروکش نمودن توقعات شخصی و منطقه‌ای از نمایندگان بوده‌ایم/ بی‌شک علت رویکرد هوشمندانه این روزهای شهروندان ساروی به افرادی چون دکتر یوسف‌نژاد این است که می‌خواهند از ظرفیت و قدرت وی در دولت یازدهم به جهت پیشبرد منافع ملی و جذب منابع مالی برای ادامه نهضت توسعه شهر ساری بهره گیرند.