آخرین اخبار
» يوسف نژاد،روايت،عارف،انتخابات،هيات رييسه
  • على اصغر يوسف نژاد نماينده مردم سارى و مياندورود در مجلس؛
    عارف به من گفت: امروز شما برنده اصلی انتخابات مجلس بودید و صاحب کرسی اخلاق شدید
  • واقعا دلیل این همه شایعات دروغین، آنهم با قضاوت از روی یک عکس را نمی فهمم. هرچند سرچشمه را می شناسم و ابداً به آن اعتنایی نمی کنم، اما این رفتارهای غیراخلاقی نشان می دهد که آنچه نخستین قربانی میدان شفافیت می شود، اخلاق است. از مدت ها قبل نشست های سه فراکسیون اصلی مجلس […]