آخرین اخبار
» يوسف نژاد،پيك شمال،مديران،مازندران
  • يوسف نژاد در گفتگو با پيك شمال:
    از شرایط کنونی رضایت ندارم
  • پیک شمال: عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به دفتر پیک شمال امد تا هم از حال و روز مجلس بگوید و هم از انچه در مازندران و حوزه انتخابیه اش می گذرد. فرهنگ محور نخست این گفتگو بود