آخرین اخبار
» یوسف نژاد،مطبوعات،مجوز،نشریه،مجلس
  • نماينده مردم ساري و مياندورود در مجلس شوراي اسلامي:
    صدور مجوز برای نشریات، کارشناسانه صورت گیرد
  • انتظار می رود صدور مجوز نشریات کارشناسی شده انجام و صلاحیت متقاضیان دریافت مجوز نشریه از لحاظ فنی و تخصصی در حوزه خبر و اطلاع رسانی بررسی شود. نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی ،در چهارمین روز از برگزاری نمایشگاه مطبوعات و رسانه های کشور،ضمن بازدید از نمایشگاه،نسبت به تکثر بی رویه […]